הופיע: גליון 'למען ילמדו' לחודש אב

במערכת 'למען ילמדו' ממשיכים בעשיה, השבוע רואה אור הגליון השלישי של המכון שהציב לעצמו למטרה לחזק את מבצע תורה בקרב אנ"ש חסידי חב"ד. בגליון זה ימצא הקורא סקירה חודשית על פעילותה המשגשת של המכון, כתבה מרתקת על הדרך הנכונה ללמוד "עניני גאולה ומשיח" כפי רצונו של הרבי מה"מ שליט"א, וכן מאמרים קצרים של רבני חב"ד אודות חובת השעה בלימוד התורה.

להרשמה ליום פתוח חייגו 03.7708505

 

 

השאר תגובה