חשיפה: קורס חדש מבית 'למען ילמדו'

 

לאחר ההצלחה האדירה של קורס 'סמיכה חב"ד' וקורס 'הלכות שבת' כאשר מאות אנ"ש מכל רחבי  הארץ משתתפים במסגרות הלימודים של "למען ילמדו". משיק המכון את הקורס החדש שיכבוש את אנ"ש "אורח חיים יהודי – לדעת לחיות כמו שצריך". הקורס שמעניק כלים לחיים כהלכה ביום יום ובמעגל השנה. חובה לכל חסיד.

את הקורס מנחה הרב שלום בער יהושע ליפש מו"צ בקהילת חב"ד בחיפה וחבר מכון הלכה חב"ד, שבראיון בלעדי חושף את פרטי הקורס המלאים.

להרשמה לקורס לחץ כאן

'זמן חורף' נפתח ב'למען ילמדו' עם כמה יוזמות חדשות, וביניהם – קורס חדש בשם "אורח חיים יהודי". מאחורי כתיבת והגשת הקורס עומד הרב שלום בער יהושע ליפש, המשמש כמו"צ בקהילת חב"ד חיפה לצד היותו משגיח רוחני בישיבת חח"ל חיפה.

הרב ליפש, 'למען ילמדו' ייסד עד עתה קורסים בהלכות 'איסור והיתר', 'שבת', 'חופה וקידושין', עבור אברכים, בעלי עסק ושלוחים. הקורס הנוכחי 'אורח חיים יהודי' מעלה את השאלה שרבים כפי הנראה שואלים – לשם מה? האם יש צורך בקורס הלכות של "אורח חיים"?

"הרצון האמיתי של כל חסיד הוא לנהוג כפי הוראתו של הרבי מלך המשיח ולהיות "א שולחן ערוך איד" – יהודי של שולחן ערוך, ויתירה מזו – "להיות רב בביתו". מסיבה זו, כאשר 'למען ילמדו' פתחו ביוזמה המבורכת של קורס לימוד הלכות 'איסור והיתר' וקבלת תעודת סמיכה – רבים נהרו ונוהרים למסגרת זו, משום שהם מרגישים את התועלת והייחודיות שבלימוד הלכות אלו, כמו גם בהלכות שבת המורכבים והמסועפים.

גם הלימוד במסגרת 'היכל שלמה' של חופה וקידושין ועוד – מעניקה את היכולת לשלוחים ולאברכים חסידיים לקבלת תעודה מוכרת וללמוד בצורה יסודית את ההלכות הללו.

שונה הדבר בהלכות היום-יום, משום שבהלכות אלו רוב הציבור מרגיש בקי ורגיל. מידי יום ביומו אנו מתפללים, מברכים ברכות וכו', ההלכות בתחומים אלו ידועים פחות או יותר והתחושה הכללית היא שאין כל כך מה לחדש, ואין דחיפות להשקיע בלימוד מסודר של הלכות אלו".

ניתן להבין זאת, כי רוב הציבור יודע ובקי בהלכות אלו, וגם אם מישהו טועה – מאן-דהו בסביבתו מעיר לו… מה גם שניתן לפתוח את השולחן ערוך וללמוד לבד, בסך הכל לא מדובר בהלכות סבוכות…

"תרשה לי לחלוק על הקביעה שרוב הציבור יודע ובקי בהלכות אלו, משום שהפרטים בהלכות אלו רבים מאוד, ובפרט בהלכות ברכות הנהנין קיימות סיטואציות מסויימות בהם רבים מתנהגים באופן שאינו עולה בקנה אחד עם דברי אדמו"ר הזקן.

גם מי שפותח את השולחן ערוך ולומד לבד, ואפילו בחברותא – לא יכול להסיק מה היא ההלכה מתוך הדעות שמובאים בהלכה, ויש צורך ברב שיודע את כללי הפסיקה ואת כל השיטות בדבר, שיפסוק עבורו".

אז הנה התשובה: הציבור שואל את הרב בהלכות אלו…

"הרבי מלך המשיח דיבר על כך שצריך ללמוד הלכה כדי לדעת באלו מקרים או ספיקות לשאול את הרב… מניסיון, הציבור כמעט ולא שואל בהלכות תפילה או ברכות הנהנין, משום שיש חוסר מודעות במה עלול להתעורר ספק ובאלו מקרים יש לשאול.

יש מקרים רבים שהציבור פוגש מידי ארוחה או מידי תפילה, ופוסק לעצמו על בסיס ידע מגיל מוקדם, או על סמך שמיעת דבר הלכה מחבירו או אפילו בדרך-אגב בשיעור הלכה אך ללא קבלת התמונה השלימה, כך שנוצרת תחושה – שבמקרים רבים אינה נכונה לגמרי – שהכל ידוע וברור ואין מה לחדש בתחום זה.

אולם, כאשר אברך לומד בצורה מסודרת את הלכות התפילה והברכות, הוא יודע היטב את הלכות אורח חיים היומיומיים – באופן טבעי הוא יעמוד בקשר רצוף יותר עם רבנים ומורי הוראה, שכן הוא מודע לבעיות שעלולות לצוץ ולהתעורר.

מסיבה זו פותחים ב'למען ילמדו' את הקורס "אורח חיים יהודי". בתקופה האחרונה ישבתי על המדוכה – לצד עיסוקי העיקרי במסגרת הישיבה בחינוך התמימים ללימוד התורה – בניסיון לסכם את כל הלכות ברכות הנהנין אותם ילמדו במחצית השנה הראשונה של הקורס. חקרתי היטב את צורת גידולם של פירות וירקות שונים, את שיטת הייצור של בצק עלים לצורך בורקסים וכדומה על מנת להגיע להלכה למעשה על פי דעת אדמו"ר הזקן, ועוד ועוד נושאים רבים ומגוונים בתוך התחום של ברכות הנהנין, שיש צורך ללמוד אותם היטב כדי לפסוק איזו ברכה ראשונה יש לברך עליהם ואיזו ברכה אחרונה. לקורס זה יש הרבה מה להציע, החל מלימוד היסודות והכללים ועד להלכה למעשה".

ומה ילמדו במחצית השנה השניה של הקורס?

"הלכות ברכות השחר, פסוקי דזמרה, קריאת שמע וברכותיה, שמונה עשרה עד סיום התפילה, ועוד. בעצם ניתן לומר שהמשתתף בקורס זה פעם בשבוע – עובר על כל חלק א' בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן במשך שנה אחת בלבד!".

אפשר להספיק ספר שלם עם כל כך הרבה פרטים בשנה אחת בלבד?

"אם מדובר בלימוד עצמי, יתכן שאדם מן השורה או חברותא ממוצעת לא יעמדו בהספק. אולם, שיטת הלימוד של 'למען ילמדו' שהוכיחה את עצמה בלימוד נושאים הלכתיים שונים – תעבוד גם בלימוד הלכות אלו, כאשר בהמשך ללימוד ההלכות בלשונו הזהב של אדמו"ר הזקן, נלמד בהרחבה מתוך חוברות הלימוד ונסכם את הדברים במצגות ברורות ומאירות עיניים. לשם כך אני עמל ומתייגע בתקופה האחרונה, על מנת לסכם את הדרוש סיכום, לבאר את הדרוש ביאור, על מנת שכל אחד מהלומדים יוכל לקבל את התמונה המליאה, בצורה מסודרת וברורה.

אברך שמעוניין להתנהל בצורה מדוייקת על פי הכתוב בשולחן ערוך – ומי אינו מעוניין? – חייב להקדיש מזמנו ללמוד הלכות אלו בצורה יסודית ולהשקיע ממרצו לשם כך, מתוך כוונה מיוחדת וידיעה פנימית שלימוד וקיום ההלכות מזרזת את התגלותו של הרבי מלך המשיח, בבחינת "מעשינו ועבודתינו כל זמן משך הגלות" הכוללים בתוכם את לימוד ההלכות והתנהגות יום-יומית על פי השולחן ערוך, על מנת להביא לגילוי אור אין סוף ברוך הוא בעולם הזה הגשמי, ותיכף ומיד ממש".

השאר תגובה