פתיחת שנה"ל בבית המדרש!

בית המדרש שע"י למען ילמדו פותח את שנת הלימודים בכיתות היכל שלמה חדשות

קורס נידה היכל שלמה!

מסלול נידה – היכל שלמה יוצא לדרך!

קורס שבת היכל שלמה!

מסלול בהלכות שבת – היכל שלמה יוצא לדרך!

סניף מכון למען ילמדו בלוד


סניף מכון למען ילמדו בלוד

סניף מכון למען ילמדו בלוד

הצנחנים 46 שיכון חב"ד לוד

0584654770