פתיחת שנה"ל בבית המדרש!

בית המדרש שע"י למען ילמדו פותח את שנת הלימודים בכיתות היכל שלמה חדשות

קורס נידה היכל שלמה!

מסלול נידה – היכל שלמה יוצא לדרך!

קורס שבת היכל שלמה!

מסלול בהלכות שבת – היכל שלמה יוצא לדרך!

צוות המכון


הרב דב טברדוביץ'

הרב דב טברדוביץ'

מרבני המכון ומלווה מסלול ה"סמיכה"

הרב מלווה את הפן החשוב של 'הלכה למעשה' בו כל נושא הנלמד מובא עם פסיקה הלכתית ברורה הרב ביסס את מעמדו כמורה צדק חב"די מהשורה הראשונה, ועומד בראש מכון להסמכת צעירים חב"דיים לרבנות ולהוראה. עם הקמת המכון הצטרף הרב לצוות המגיה של החומרים ומגיש את הפסיקה הלכה למעשה..