פתיחת שנה"ל בבית המדרש!

בית המדרש שע"י למען ילמדו פותח את שנת הלימודים בכיתות היכל שלמה חדשות

קורס נידה היכל שלמה!

מסלול נידה – היכל שלמה יוצא לדרך!

קורס שבת היכל שלמה!

מסלול בהלכות שבת – היכל שלמה יוצא לדרך!

צוות המכוןהרב זוהר יהושע

מנהל ארגוני וצוות

הרב זוהר יהושע הוא המנהל הארגוני של המכון. בוגר יחידות קרביות ומנהל פרוייקטים מיוחדים בעברו, הרב זוהר חזר בתשובה ועשה את כל הדרך לחסידות בישיבת חב"ד רמת אביב אצל הרב גינזבורג. את ההסמכה לרבנות קיבל הרב זוהר בכולל "שמן למאור" ברמת אביב.

הרב זוהר מתאפיין במרץ רב ושאיפה למצוינות. החיות המיוחדת שלו בלימוד, בה הוא מצליח להדביק את כל הסובבים.

את המכון הקים הרב יהושע בעשר אצבעותיו יחד עם הרב מעל.