פתיחת שנה"ל בבית המדרש!

בית המדרש שע"י למען ילמדו פותח את שנת הלימודים בכיתות היכל שלמה חדשות

קורס נידה היכל שלמה!

מסלול נידה – היכל שלמה יוצא לדרך!

קורס שבת היכל שלמה!

מסלול בהלכות שבת – היכל שלמה יוצא לדרך!

צוות המכון


הרב ישראל יהודה לייב הלוי מעל

הרב ישראל יהודה לייב הלוי מעל

יו"ר המכון ומייסדו

הרב מעל הקים את מכון למען ילמדו בשנת תשע"ו לאחר שנים רבות של לימוד והתעסקות בהלכות איסור והיתר, החל מהחיבור הפופלארי בחיבור הסיכומים, ועד למהפכת מכון למען ילמדו אשר מוביל הרב מעל, על ידי פיתוח שיטת לימוד מיוחד להענקת הידע הנצרך בזמן יותר קצר ובאופן יותר מתומצת ע"י הענקת הכלים ללימוד נכון בהבנת היסודות הנכונים  הרב מעל הקים את מכון למען ילמדו בשנת תשע"ו לאחר שנים רבות של לימוד והתעסקות בהלכות איסור והיתר, החל מהחיבור הפופלארי בחיבור הסיכומים, ועד למהפכת מכון למען ילמדו אשר מוביל הרב מעל, על ידי פיתוח שיטת לימוד מיוחד להענקת הידע הנצרך בזמן יותר קצר ובאופן יותר מתומצת ע"י הענקת הכלים ללימוד נכון בהבנת היסודות הנכונים  הרב מעל הקים את מכון למען ילמדו בשנת תשע"ו לאחר שנים רבות של לימוד והתעסקות בהלכות איסור והיתר, החל מהחיבור הפופלארי בחיבור הסיכומים, ועד למהפכת מכון למען ילמדו אשר מוביל הרב מעל, על ידי פיתוח שיטת לימוד מיוחד להענקת הידע הנצרך בזמן יותר קצר ובאופן יותר מתומצת ע"י הענקת הכלים ללימוד נכון בהבנת היסודות הנכונים