בית מלא ספרים!

החל מעתה ניתן להשיג אצלנו ספרים נגלה וחסידות במחירים הזולים בשוק בהתחייבות

חדש! תעודת רב בית כנסת!

לראשונה רבני חב"ד יסמיכו רבני בתי כנסיות

עונת הרישום בנחל'ה החלה!

נפתח הרישום למגוון מסלולי ההסמכה בנחל'ה

צוות המכון


הרב ישראל יהודה לייב הלוי מעל

הרב ישראל יהודה לייב הלוי מעל

יו"ר המכון ומייסדו

הרב מעל הקים את מכון למען ילמדו בשנת תשע"ו לאחר שנים רבות של לימוד והתעסקות בהלכות איסור והיתר, החל מהחיבור הפופלארי בחיבור הסיכומים, ועד למהפכת מכון למען ילמדו אשר מוביל הרב מעל, על ידי פיתוח שיטת לימוד מיוחד להענקת הידע הנצרך בזמן יותר קצר ובאופן יותר מתומצת ע"י הענקת הכלים ללימוד נכון בהבנת היסודות הנכונים  הרב מעל הקים את מכון למען ילמדו בשנת תשע"ו לאחר שנים רבות של לימוד והתעסקות בהלכות איסור והיתר, החל מהחיבור הפופלארי בחיבור הסיכומים, ועד למהפכת מכון למען ילמדו אשר מוביל הרב מעל, על ידי פיתוח שיטת לימוד מיוחד להענקת הידע הנצרך בזמן יותר קצר ובאופן יותר מתומצת ע"י הענקת הכלים ללימוד נכון בהבנת היסודות הנכונים  הרב מעל הקים את מכון למען ילמדו בשנת תשע"ו לאחר שנים רבות של לימוד והתעסקות בהלכות איסור והיתר, החל מהחיבור הפופלארי בחיבור הסיכומים, ועד למהפכת מכון למען ילמדו אשר מוביל הרב מעל, על ידי פיתוח שיטת לימוד מיוחד להענקת הידע הנצרך בזמן יותר קצר ובאופן יותר מתומצת ע"י הענקת הכלים ללימוד נכון בהבנת היסודות הנכונים