בית מלא ספרים!

החל מעתה ניתן להשיג אצלנו ספרים נגלה וחסידות במחירים הזולים בשוק בהתחייבות

חדש! תעודת רב בית כנסת!

לראשונה רבני חב"ד יסמיכו רבני בתי כנסיות

עונת הרישום בנחל'ה החלה!

נפתח הרישום למגוון מסלולי ההסמכה בנחל'ה

צוות המכון


הרב עדאל קידר

הרב עדאל קידר

מוביל ומלווה את מסלול היכל שלמה, ומעורכי מסלול הלכות שבת

הרב עדאל קידר ידוע כדמות הלכתית חסידית, בנו של הרב אליקים קידר מחבר סדרת הספרים שו"ת היכל שלמה המקבץ מאות שאלות שהופיעו במבחני הרבנות הראשית לצד תשובות מפורטות ומדויקות, סדרת ספרים פופלארית בו נעזרים רובם ככולם של הניגשים למבחני הרבנות הראשית. לאחר פטירתו של הרב אליקים קידר, בנו עדאל לקח לידיו את הפרויקט וממשיך ומעדכן את ספרי אביו על פי התקדמות והתפתחות מבחני הרבנות הראשית, כך לדוגמא הכרך של חופה וקידושין בסדרת שו"ת היכל שלמה נכתב כולו על ידי הרב עדאל קידר, מאחר ובזמן אביו לא היה מקובל לבחון על נושא זה, וכן מוסיף ומשלים תשובות נוספות בספרי הלכות שבת, נידה, איסור והיתר וכו'.

הרב קידר מגיע מרקע דתי לאומי, והתקרב לחסידות חב"ד בכוחות עצמו על ידי לימוד שיחותיו הקדושות של הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א מהשנים תשנ"א ותשנ"ב בפרט, שיחות העוסקות בלהט בגאולה ובביאת המשיח, נושא שתפס ועניין במיוחד את הרב קידר, שהחל יחד עם זוגתו לשנות את הלך חייו לחסיד חב"ד לכל דבר.

בשנת תשע"ז הצטרך לצוות מכון "למען ילמדו" וכיום הינו מראשי הכותבים והעורכים במכון, כאשר הוא מלווה ומנחה באופן אישי את המסלול הייחודי של המכון "קורס היכל שלמה" בכיתת לימוד של 20 שלוחים מרחבי הארץ והעולם הלומדים את חומר הלימוד למבחני הרבנות לצד חומר סיכום מיוחד שכותב הרב עבור הקורס.

כמו כן משתתף הרב קידר בכתיבת חומר הלימודים של מסלול הלכות שבת במכון, במסלול זה לומדים אברכים ואנשי עסקים את הלכות שבת בשיטה יחודית של המכון, מתוך דגש רב על "הלכה למעשה" וכן מתוך הצמדות מדוייקת לפסקי אדמו"ר הזקן.