פתיחת שנה"ל בבית המדרש!

בית המדרש שע"י למען ילמדו פותח את שנת הלימודים בכיתות היכל שלמה חדשות

קורס נידה היכל שלמה!

מסלול נידה – היכל שלמה יוצא לדרך!

קורס שבת היכל שלמה!

מסלול בהלכות שבת – היכל שלמה יוצא לדרך!

שותפים בחיזוק לימוד התורהבימים אלו 'למען ילמדו' המכון הגבוה ללימודי הלכה, משלים את בניית חדר הלימודי של 'בית המדרש לשליחות והוראה' הממוקם במרכז המכון ברמת אביב, בית המדרש ישמש כמרכז הלימודים לעשרות ה'שלוחים' שיכנסו ללמוד בו בשנה הקרובה את חדר הלימוד נקדיש לעילוי נשמת רונן לוברסקי הי"ד.

 

בשביל לסיים את השיפוץ חסרים לנו 40,000₪

עזרו לנו להגיע אל היעד עוד לפני יום הכיפורים

כל התורם 1000₪ ומעלה שמו יונצח על קיר בית המדרש בלוח מיוחד

 

  

המרכז התורני של תל אביב – בידך.

יחד נרים את קרנה של תורה בצפון תל אביב

 

 

בברכת גמר חתימה טובה

הרב זוהר יהושע והרב ישראל מעל