בית מלא ספרים!

החל מעתה ניתן להשיג אצלנו ספרים נגלה וחסידות במחירים הזולים בשוק בהתחייבות

חדש! תעודת רב בית כנסת!

לראשונה רבני חב"ד יסמיכו רבני בתי כנסיות

עונת הרישום בנחל'ה החלה!

נפתח הרישום למגוון מסלולי ההסמכה בנחל'ה

שותפים בחיזוק לימוד התורהבימים אלו 'למען ילמדו' המכון הגבוה ללימודי הלכה, משלים את בניית חדר הלימודי של 'בית המדרש לשליחות והוראה' הממוקם במרכז המכון ברמת אביב, בית המדרש ישמש כמרכז הלימודים לעשרות ה'שלוחים' שיכנסו ללמוד בו בשנה הקרובה את חדר הלימוד נקדיש לעילוי נשמת רונן לוברסקי הי"ד.

 

בשביל לסיים את השיפוץ חסרים לנו 40,000₪

עזרו לנו להגיע אל היעד עוד לפני יום הכיפורים

כל התורם 1000₪ ומעלה שמו יונצח על קיר בית המדרש בלוח מיוחד

 

  

המרכז התורני של תל אביב – בידך.

יחד נרים את קרנה של תורה בצפון תל אביב

 

 

בברכת גמר חתימה טובה

הרב זוהר יהושע והרב ישראל מעל