fbpx

בערב מרגש במעמד גדולי הרבנים הושק השולחן ערוך ללומדי הסמיכה

בערב מרגש במעמד גדולי הרבנים הושק השולחן ערוך ללומדי הסמיכה

לרגל התחלת שנה חדשה  בלימוד ‘סמיכה’ של בחורי הישיבות, אברכים ובעלי בתים הושק השולחן ערוך ללומדי ה’סמיכה’ בהוצאת “למען ילמדו” .


הוצאת הספר הינה בשורה של ממש ללומדי ה’סמיכה לרבנות’, כאשר הספר מכיל בתוכו מעלות רבות וביניהם לראשונה פסקי אדה”ז על הדף, ומראי מקומות בהרחבות.
השו”ע מוגה ומאיר עניים באותיות גדולות עם קיצורי הש”ך והט”ז על הדף

מעלה מיוחדת היא כאשר כל החלקים בספר אחד (מליחה, בשר בחלב, תערובות).
הרב ישראל מעל ראש מכון “למען ילמדו והרב זוהר יהושע מנכ”ל המכון העניקו את המהדורה בערב המיוחד לגדולי הרבנים ולמעגל התומכים הידידים.

במעמד השתתפו הרבנים הגאונים: הרב אלי’ יוחנן גורארי’ רב העיר חולון וחבר בי”ד רבני חב”ד, הרב חיים שלמה דיסקין רב העיר קרית אתא, הרב דב טברדוביץ’ מו”צ בכפר חב”ד. כמו כן כיבדו את המעמד הרב ציון כהן רב העיר אור יהודה, הרב פנחס אלטהויז רב שכונה וראש מחלקת נישואין ברבנות חולון, הרב יוסף אברהם פיזם רב הקהילה וראש הישיבה בקרית שמואל, והמרא דאתרא של כפר חב”ד הרב מאיר אשכנזי ורבנים נוספים  שהתפעלו מאוד מהספר החדש שמביא איתו בשורה גדולה


לקנייה עכשיו במחיר השקה לחץ כאן

ליעוץ אישי, השאר פרטים