fbpx

שולחן שבת. כל המשפחה יושבת מרותקת לדבר התורה מפי אב המשפחה, רעיונות מהפרשה מתובלים בסיפורי חסידים, משלים ופתגמים מרתקים הממתיקים את האווירה, דוגמאות ומשלים, ווארטים והגיגים. רק תחום אחד נשאר מחוץ לתמונה – הלכות שבת.

‘מותר להוציא את האטריות מהמרק או שזה בורר’? נשאלת השאלה מקצה השולחן, ‘בטעות כיביתי את האור, מה צריך לומר לגוי של שבת’? נזרקת שאלה נוספת לחלל האוויר.

בקורס ‘הלכות שבת’ אנו נותנים את הכלים, הכללים והנחות היסוד של הלכות שבת בצורה בהירה ומובנת. מהשבת הבאה, תהיה לך תשובה לכל שאלה!

איך זה עובד?

45 מפגשים של שעתיים לימוד חוייתי בהם נלמד אתהלכות שבת בצורה יסודית, על פי ל”ט מלאכות ומצוות היום, התמקדות בהלכה למעשה על פי פסקי אדמו”ר הזקן. הקורס מלווה במצגות אינטראקטיביות להמחשת הלימוד. הלימוד מתוך שולחן ערוך במהדורה חדשה – מאירת עינים עם ביאורים והרחבות – יוצא לאור על ידי “למען ילמדו”.

“ובכן, כוונתי לקבל סמיכה לכל הפחות באופן כזה – כדי לדעת את המעשה אשר יעשון . . שמוכרח הוא באם רוצים לדעת את המעשה אשר יעשון, ולא להכשל חס וחלילה בכמה וכמה הלכות, כמו הלכות שבת (כמו שכתב רבינו הזקן באגרת הקודש) וכיוצא בזה”.

משיחת הרבי מלך המשיח, כ”ד טבת תשי”ב

ליעוץ אישי, השאר פרטים