המהפכה הצרפתית של "למען ילמדו"

המהפכה הצרפתית של "למען ילמדו"
סרט תדמית למען ילמדו בצרפתית

מהפכה תורנית של ממש מתרחשת בימים אלו ברחבי מדינת צרפת ואצל דוברי הצרפתית בארה"ק כאשר כמאה אברכים הצטרפו לכיתות ההסמכה לרבנות שנפתחו לקראת השנה החדשה בירושלים, נתניה, פריז -רובע 17 ורובע 19, קרטייל, ועוד.
את הלימודים מובילים מורי הוראה ורבנים בקהילות דוברי הצרפתית ובראשם הרב מרדכי אדרעי, הרב ברוך אטאל, הרב יוסף ביטון שיחיו, בהנהלת מרכז למען ילמדו לדוברי צרפתית בראשות הרב שלום אטאל שי'.
ניתן להצטרף ללימודים באתר המכון בצרפתית