השלוחים קיבלו תעודות לעריכת חופות

השלוחים קיבלו תעודות לעריכת חופות

ביום חמישי י"ט אלול התאספו בהיכל ישיבת חב"ד רמת אביב עשרות שלוחים לקבל את תעודת עריכת חופה וקידושין לאחר שעברו בהצלחה את יום העין והמבחן ברבנות העיר חולון לפני מספר חודשים, את הערב החגיגי הנחה הרב אפרים מרזל ר"מ בישיבה, נשאו דברים הרב שמעון פרבר מרצה במכון ומנהל מרכזי הלימוד בראשל"צ ופתח תקווה, וכן הרב שמעיה הכט שליח הרבי וראש כולל ביפו ומרצה במכון.

תוכן דברי הרבנים נסב על החשיבות בהוספה תמידית בלימוד התורה באופן של "ילכו מחיל אל חיל" ו"תלמידי חכמים אין להם מנוחה" וכו' וקריאה לשלוחים להמשיך ולהתקדם למסלולים נוספים.

שיאו של הערב היה הענקת תעודות החתומות על ידי ועד ההסמכה שע"י למען ילמדו, בין החותמים היו הרב אלי' יוחנן גורארי' רב העיר חולון וחבר בי"ד רבני חב"ד, הרב פנחס אלטהויז רב שכונה בחולון וחבר המועצה הדתית, והרב יוסף חיים גינזברוג ר"י ושליח הרבי לרמת אביב. בתום החלק הרשמי התיישב הקהל הרחב להתוועדות חסידית עם הרבנים החשובים לרגל ח"י אלול יום הולדת שני המאורות הגדולים הבעש"ט ואדה"ז.