fbpx

קורס

חופה וקידושין

חובק עולם

הצטרף לקורס חופה וקידושין

ובזכותך עוד זוגות יזכו להתחתן כדת משה וישראל

בא ללמוד את כל מה שצריך לדעת כדי לערוך חופה וקידושין כהלכה

ולקבל הדרכה מעשית מגדולי הרבנים בישראל

ידע חיוני

לימוד כל ההלכות החשובות לעורכי חופה וקידושין עפ"י דרישות הרבנות הראשית בסטנדרט המקצועי של מכללת למען ילמדו

הכשרה מעשית

תכנית הכשרה בה מקבלים הדרכה מעשית לעריכת חופה וכלים להשפיע על הזוג להתחתן כדת משה וישראל

הכרה רשמית

הכרה עולמית לעריכת חופה וקידושין לעומדים בקטריונים

הצטרף עכשיו - גם באונליין מהבית

וקבל את כל הכלים להצלחה!

הצטרפות למסלול מותנת בתנאי הקבלה • הענקת תעודת ההסמכה בהחלטת ועדת ההסמכה

סומכים את ידיהם עליך!

רבני הערים וסגל המומחים שינחו וילוו אותך עד לעריכת החופה הראשונה שלך

באיזה קורס אתה מתעניין?

באיזה קורס אתה מתעניין?

באיזה קורס אתה מתעניין?

ליעוץ אישי, השאר פרטים