fbpx
חלק מתוכנית הלימודים השנתית של תלמידי שיעור א’ בישיבת חנוך לנער בה לומדים במרץ את תכנית הלכות שבת הפופלארית של מכון “למען ילמדו” – יצאו תלמידי כיתת הרב ישראל מרנץ לתל-אביב לבחינה בהלכות שבת של אדמו”ר הזקן במרכז מכון ‘למען ילמדו’. בהנהלת הישיבה מסכמים שהטמעת התכנית של למען ילמדו בישיבה, אף שהיה ניסיוני התברר כהצלחה גדולה כאשר קצרו התלמידים ציונים גבוהים מאוד בבחינה.יצוין שבמשך השבועות האחרונים השקיעו תלמידי התמימים ביגיע ובהתמדה עצומה בזמני הפנאי שלהם, בהפסקות ובכחל רגע פנוי כהכנה לבחינה. לאחר הבחינה העיונית הארוכה שנמשכה על פני שעתיים שלמות נבחנו התמימים אצל הרב דוב טברדוביץ מראשי מכון ‘הלכה חב”ד’ שהביע התפעלות גדולה מרמת הידיעות של התמימים הצעירים. לחב”ד אינפו נודע, שבחינה זו היא ראשונה מתוך שתיים, ואחריה יזכו התלמידים לתעודה נחשבת מטעם רבני ‘מכון הלכה חב”ד’.

ליעוץ אישי, השאר פרטים