למען ילמדו בארה”ב: הרב הראשי ביום עיון מעשי חופה וקידושין

במהלך ביקורו של הרב הראשי לישראל הרה”ג הרב דוד לאו שליט”א בארה”ב במסגרת מסע חיזוק לימוד ההלכה שאורגן על ידי ”למען ילמדו”, השתתף הרב ביום עיון לשלוחים בנושא סידור חופה וקידושין, שהתקיים על ידי מכון למען ילמדו, בהיכל הלימוד של המכון בשכונת קראון הייטס.

יום העיון התקיים כחלק מתוכנית הלימודים בקורס חופה וקידושין לשלוחים ורבנים בראשות הרה”ג אליהו יוחנן גוראריה שליט”א רבה של חולון וחבר בי”ד רבני חב”ד, לאחר כתשעה חודשים של לימוד מתוך השולחן ערוך בשיעור שבועי עם המגיד שיעור הרב מרדכי פרקש, מחבר הספר “סדר חופה וקידושין” שאף פתח את יום העיון בשיעור מעשי על דיני כתיבת הכתובה.

לאחר מכן שמעו המשתתפים שני שיעורים מעשיים מפי הרב פנחס אלטהויז מנהל מחלקת נישואין בחולון, הידוע כמומחה בתחום חופה וקידושין, שהסביר שלב אחרי שלב את הפרקטיקה של כתיבת כתובה ודיני החופה, בדגש על חופה וקידושין של מקורבים שאינם שומרים תורה ומצוות.

בנוסף הגיע במיוחד מארה”ק הרב ישראל מעל ראש מכון ‘למען ילמדו’ שהדגיש את מעלת הלימוד בצורה ייסודית ופרקטית כפי שהוחיכו מאות הבוגרים שעורכים חופה וקידושין ברחבי העולם 

את המשא המרכזי נשא הרב הראשי לישראל הרה”ג דוד לאו, ששילב בין דגשים הלכתיים בעריכת חופה וקידושין, לבין הדרכה כיצד הדרך הנכונה להציג את דרישות ההלכה בצורה נעימה, כך שגם חתן וכלה שאינם שומרים תורה ומצוות ישמחו לערוך חופה ונישואין על פי ההלכה.

בסיום הקורס יקבלו המשתתפים תעודה בחתימת חשובי הרבנים חברי ועד הסמיכה של למען ילמדו, תעודה המוכרת על ידי הרבנות הראשית לישראל.

ליעוץ אישי, השאר פרטים