fbpx

‘כבוד הרב אל תשאל! נפל אצלינו החשמל, כל הבית חשוך, המקרר ושאר מכשירי החשמל לא עובדים. עסק ביש! יש גוי בסביבה הקרובה, איך אני מסביר לו מה אני צריך?”

בחייו של שליח הוא נתקל לא פעם בשאלות מורכבות בנושאים שונים, הנפוצים שבהם – הם הלכות שבת. במכון ‘למען ילמדו’ תקבלו הכשרה מלאה למבחנים ב’היכל שלמה’ כך שתצאו עם תעודת הסמכה המכירה בכם כמוסמכים לענות תשובות בהלכות שבת!

איך זה עובד?

60 מפגשים הכוללים שלוש ששעות של לימוד חוויתי. הלכות שבת על פי פסקי אדה”ז מלווים במצגות מרהיבות ובסיכומים פרקטיים!

 

“גם המלמדים שלי לא למדו עמי כללי הלימוד, את כללי התלמוד ראיתי לראשונה בש”ס ווילנא, לאחרי מסכת ברכות, כמה וכמה שנים לאחרי שכבר למדתי בעצמי. וכשעיינתי בהם ראיתי . . כללים כיצד לגשת ללימוד הש”ס, כללים שמן הראוי להקדימם ללימוד הש”ס כדי שהלימוד יהי’ כדבעי. ולדאבוננו, אין מקדישים לכך שימת לב חוברות לימוד מיוחדת בלימוד הישיבות.”

משיחת הרבי מלך המשיח, י”ג תמוז תשי”ב

 

ליעוץ אישי, השאר פרטים