מסלולי לימוד

תמונה 2.1

רב בביתו

הקורס המומלץ ביותר לאב משפחה חסידי

‘אבא, חתכתי עם סכין חלבית חתיכת בצל מהמדף של הבשרי’ – גם אתה נתקל בשאלות כאלו במהלך היום יום? הקורס ‘רב בביתו’ מיועד עבורך! בקורס תלמד את ההלכות הבסיסיות לניהול בית חסידי. הילדים שלך יאמרו לך תודה!

הכנה למבחני הרבנות הראשית

הקורס המומלץ ביותר לקהל השלוחים

“כבר עשר שנים שאני בשליחות, ועדיין התדמית שלי היא של ‘מחלק משלוחי מנות וסופגניות, ולא של רב” מזדהה עם התופעה? הקורס ‘רב בקהילה’ מיועד עבורך! אצלנו תעבור את מבחני היכל שלמה בהצלחה, ומעמד כרב יוכר הן בקהילה והן במשרדים הממשלתיים וכו’. הקהילה שלך מחכה לך!

כיתת מסלול היכל שלמה - שלוחים

רב בית כנסת

הקורס המומלץ ביותר לשלוחים רבנים ופעילים בקהילות

“כבוד הרב, במיקום הזה בתפילה – מותר להפסיק?” ניהול בית כנסת לעיתים זו משימה לא פשוטה. דרושה שליטה מלאה במגוון הלכות שונות ומורכבות. ‘למען ילמדו’ מעניק לך את היכולת להיות רב בית כנסת מוסמך! המתפללים יודו לך!