מרכז המכון – רמת אביב

מרכז המכון – רמת אביב

מרכז מכון "למען ילמדו"
כתובת:
רחוב טאגור 32 תל אביב
כיתות פעילות: כל המסלולים כל הכיתות