מרכז למען ילמדו – ירושלים

מרכז למען ילמדו – ירושלים

מרכז למען ילמדו – ירושלים
מנהל מרכז הלימודים: הרב יצחק וירט

מיקום: בנימין מינץ 46 רמות ד' ירושלים – בית שאשא

כיתות פעילות:

  • קורס "רב בביתו – סמיכה חב"ד"
  • קורס "רב בביתו – הלכות שבת"
  • קורס רב בית כנסת
  • בקרוב: קורס מורה צדק בשבת
  • קורסים רב בביתו שבת וסמיכה
  • קורס ללמד בנו – כלים ללימוד גמרא

הרבנים: הרב שמעון פרבר, הרב יצחק וירט, הרב ישראל מעל

מס' להרשמה: 0587707272