עיר המלך חגגה בחג הסמיכה עם ”למען ילמדו”

חג הסמיכה בדנייפרופטרובסק, אוקראינה: אירוע היסטורי נרשם בדברי ימי העיר דנייפר, 17 רבנים הוסמכו לרבנות בבנין מנורה המפורסם, את המעמד החגיגי הוביל ביד רמה הרה”ח הרב משה וובר שליח ומנהל רשת ‘כולל תורה במדינות חבר העמים.

הרב וובר פתח עם ברכה לבבית ללומדים ומשפחותיהם, והתעכב בדברי הברכה שלו על פיסקה מתולדותיו של הרבי  בקשר לשנים בהם היה בדנייפרופטרובסק, כפי שמופיע בהקדמה ללוח ‘היום יום’: “לומד בשקידה עצומה ומצליח” – שלהרגשתו מיועדת גם לגבי היום הגדול הזה, שבו אברכים, כולם בני ‘עיר המלך’, לומדים הלכות בהתמדה ושקידה ורואים הצלחה גדולה.

את האירוע כיבד בנוכחותו המד”א הרב שמואל קמינצקי השליח ומנהל המוסדות בדנייפרופטרובסק, שבירך בחום ובהתלהבות את האברכים המסיימים שעמלו והתייגעו על לימוד הלכות איסור והיתר. הוא שיתף אותם בשאלה הלכתית טריה שהגיעה לשולחנו באותו היום, ותיאר את תגובתו הנרגשת של הנגיד מר גנאדי בוגולובוב למשמע הבשורה הטובה שיש שבעה עשר רבנים חדשים מקרב הקהילה.

בלטו בנוכחותם ועד ההסמכה של מכון ‘למען ילמדו’ הרב אליהו יוחנן גורארי’, הרב חיים שלמה דיסקין והרב חיים יוסף גינזבורג, שהגיעו במיוחד מארץ הקודש בראשות משלחת מכובדת, להשתתף ביום שמחתם של מסיימי מסלול ה’סמיכה’ הראשון לדוברי רוסית.

בחגיגה המפוארת שהתקיימה במרכז חב”ד בדנייפרופטרובסק שבאוקראינה, העיר בה נולד וגדל הרבי, הוסמכו לרבנות טו”ב (17) אברכים לרבנים בביתם, בסיום המסלול של לימוד הלכות איסור והיתר.

לרגל החגיגה והשמחה הגדולה – טרחו ובאו מארץ הקודש משלחת מיוחדת מטעם ‘למען ילמדו’: הרב יוחנן גורארי’ והרב חיים שלמה דיסקין והרב חיים יוסף גינזבורג, הרב שלום דובער יהושוע ליפש, הרב שמעיה העכט, הרב שמואל הפרצי והרב ישראל מעל.

הרבנים המסמיכים הרב גורארי’, הרב דיסקין והרב גינזבורג, נשאו דברים מיוחדים בפני הלומדים ומשפחותיהם, ועודדו אותם לחזור על לימודיהם ולהמשיך ללמוד עוד במסלולים השונים של לימודי ההלכה במסגרת ‘למען ילמדו’.

הרב ישראל מעל, ראש מכון ‘למען ילמדו’ ביטא את התרגשותו מהמעמד ושיתף את הקהל כי הוא מרגיש כמו במעמד חלוקת התעודות במסלול הראשון בארץ הקודש לפני כשבע שנים, שפתח וסלל את הדרך למאות מקבלי תעודות סמיכה מידי שנה, וכעת המעמד הזה פורץ את הדרך ללימודי הלכה ברוסית במסגרת ‘למען ילמדו’.

גולת הכותרת של המעמד החגיגי היתה חלוקת התעודות על ידי הרב שמואל הפרצי, כאשר כל אחד מהלומדים קיבל מהרבנים את התעודה שלו, והכל יחד נעמדו לתמונה קבוצתית המסכמת שנה של לימוד, חזרה ושינון ועמידה בכור המבחן. נחת למלך בעיר המלך!

באיזה קורס אתה מתעניין?

באיזה קורס אתה מתעניין?

באיזה קורס אתה מתעניין?

ליעוץ אישי, השאר פרטים