עם סיום ימי התשלומין: אחיסמך על המפה

עם סיום ‘ימי התשלומין’ לחג קבלת התורה – נפתח במעמד חגיגי קורס מורה-צדק בהלכות שבת למבחן ברבנות הראשית, בעיר לוד – בשכונת אחיסמך גני איילון, במעמד רב העיר הגה”ח הרב שמעון מאיר ביטון, רב קהילת חב”ד לוד הגה”ח הרב ברוך בועז יורקוביץ’, ראש מכללת למען ילמדו הרב ישראל מעל והרב משה רוזנבלט, מו”צ באחיסמך גני איילון, שיוביל את הקורס החדש מתוך הידע הרב וחוש ההסברה המיוחד שניחן בו.

את מעמד הפתיחה הנחה הרב יהודה ליפש, שליח ומנהל בית חב”ד ברמת אביב ג’, שדיבר בשבח מכללת ‘למען ילמדו’ מנסיונו האישי וההצלחה שלו בלימוד ההלכות ב’למען ילמדו’ למבחני הרבנות הראשית, כאשר הוא כבר ניגש לקורס השישי לאחר שהצליח בכל המבחנים אליהם ניגש עד עתה. הרב ליפש דיבר עם הנוכחים על מעלת הקביעות בלימוד התורה, ובפרט החזרה והשינון בין כתלי הבית שאז הבית נעשה “אויר של תורה” כלשון ב’היום יום’ ש”נוגע בנפשות בני ביתו ממש”.

רב העיר לוד, הגה”ח הרב שמעון מאיר ביטון שמשמש גם כחבר ועד ההסמכה של ‘למען ילמדו’ – בירך את המשתתפים החדשים, הביע את התפעלותו מגווני הקשת שמאפיינים את קבוצת הלימוד החדשה ותיאר לתלמידים את הידע הרחב שהם ירכשו בלימוד הסוגיות בהלכות שבת, החל מהמשנה והגמרא, דרך הראשונים, האחרונים ועד לפסקים הלכה למעשה.

רב קהילת חב”ד בלוד, הגה”ח הרב ברוך בועז יורקוביץ’, התרגש מאוד לראות את התפתחות והתרחבות ‘למען ילמדו’ בעיר לוד, ואת הקהל הרב שמגיע ללמוד תורה בצורה רצינית וברמה גבוהה. הרב יורקוביץ’ חזר על דברי אדמו”ר הזקן בסוף אגרת הקודש על לימוד ‘הלכתא רבתא לשבתא’, עד כמה שזה חשוב בפרט בדורותינו אלו החלשים, ובירך את כלל הלומדים שיעלו מחיל אל חיל.

הרב משה רוזנבלט שמנחה את קורס מו”צ הלכות שבת, הביע את התרגשותו וסיפוקו המיוחד מפתיחת הכיתה החדשה, ועורר את המשתתפים להתחייב ולהיכנס בלימוד התורה כך שבעוד שנה הלכות שבת יהיו ‘מונחים’ אצלם באופן יסודי.

ליעוץ אישי, השאר פרטים