רבני צרפת התאחדו במעמד הסיום של ‘למען ילמדו’

המהפיכה הצרפתית: מעמד חגיגי של הסמכה לתורה והלכה התקיים בצרפת פרבר הפריזאי קלישי, בו נתעטרו בכתר ה’סמיכה’ ולימוד התורה שבעל פה רבנים חדשים ונרגשים, בראשות הגה”ח הרב אלי’ יוחנן גורארי’, רב העיר חולון וחבר בי”ד רבני חב”ד, שהגיע במיוחד מארץ הקודש לכבוד המעמד, שלוחים ורבנים, בני משפחה וידידים. סקירה ותמונות בכתבה המליאה

האירוע החגיגי נערך במעמד כמאה וחמישים איש, מוסמכים חדשים, ידידים ובני משפחה שבאו להוקיר ולתת כבוד לתורה וללומדי’ – מסיימי הקורסים: הלכות נידה למבחני הרבנות הראשית; ‘רב בביתו’ סמיכה איסור והיתר; ‘רב בביתו’ סמיכה הלכות שבת וקורס כלים בלימוד הגמרא.

המעמד החגיגי נפתח בהנחיית השליח לקלישי הרה”ח לוי אוזן, שכיבד תחילה את הגה”ח הרב יונתן שמעוני הרב הספרדי של הקהילה המארח את האירוע. הרב שמעוני פתח בחזרה על שיחה של הרבי בענייני פסיקה בכשרות על פי דברי משה רבינו “זאת החיה אשר תאכלו ואשר לא תאכלו”, והעלה על נס את שיטת ודרך הלימוד ב’למען ילמדו’ על ידי מצגות אינטראקטיביות, שזו היא בעצם דרכו של משה רבינו – הממחישות את המקרה הנלמד ומסדרות את הלימוד בראשו של הלומד.

הגה”ח הרב מאיר טייכטל, רב קהילת חב”ד באובערוויליע בירך את המסיימים, וחיזקם בדבר קביעות עיתים ללימוד התורה גם אחרי שעמדו בכור המבחן. 

אורח הכבוד הגה”ח הרב אלי’ יוחנן גורארי’, רב העיר חולון, חבר בי”ד רבני חב”ד וראש ועד ההסמכה של ‘למען ילמדו’ סיפר על החשיבות לקבל ‘סמיכה’. הרב גורארי’ תיאר באוזני המשתתפים בחגיגה כיצד הוא נתמנה לרב העיר חולון בזכות שקיבל ‘סמיכה’ מהגאון הרב משה פיינשטיין ע”ה, בהוראתו של הרבי שברוח קדשו ראה למרחוק את עתידו הרבני של הרב גורארי’.

הרב גורארי’ דיבר בהתלהבות על מכון ‘למען ילמדו’ והסניפים הרבים שלו בארץ הקודש, בארצות הברית, באוקראינה ועוד, אליהם הוא מגיע מידי תקופה לבחון את הלומדים ולתת להם ‘סמיכה’. הרב גורארי’ עורר את הלומדים להמשיך ללמוד תורה ולחזור ולשנן את שלמדו, וחידד בדבריו את ההשפעה האדירה של לימוד התורה בבית, כאשר הילדים רואים שבמקום שאבא יישב ליד המחשב לענייני חולין ומה בכך – הוא יושב ולומד באופן קבוע, והאווירה בבית הופכת להיות אוירה של תורה. 

הרב גורארי’ ביקש מהרבנים והשלוחים שעל אתר, שייסייעו להעמיד על תילו מקום קבוע לכיתות הלימוד של ‘למען ילמדו’ בצרפת, בבחינת ‘כל אדם שאין לו בית אינו אדם’.

הגה”ח הרב מענדל אזימוב, שליח הראשי של פאריז, שעושה מהפך אצל השלוחים על מנת לחזק אותם בידיעת ההלכות, בירך את הלומדים ועודד אותם שימשיכו עוד ועוד ללמוד לימודי רבנות. הרב אזימוב סיפר שכשקיבל את ה’סמיכה’ סיפרו להם על הראגטשובער שהיה נותן לתלמידים ‘סמיכה’ בלי לשאול יותר מידי שאלות, וכששאלו אותו ‘היתכן’, ענה שחסיד יודע שאם ישאלו אותו הוא יסתכל יברר לפני שיפסוק. 

עוד נשאו דברים: הגה”ח הרב יעקב זרביב ראש כולל ‘תורת מנחם’ בעיר יער; הרב לוי הכהן קהאן רב קהילת חב”ד “היכל מנחם”; והרב רחמים אלימי ראש ישיבת ‘בית לוי יצחק’ בקרטייל, מהעומדים בשורה הראשונה לעזר וסיוע למכללת ‘למען ילמדו’ בצרפת.

נציג התלמידים המסיימים את קורס הלכות נידה הרב מנחם מענדל סבג שליח באנטיב הודה לצוות המכון, וסיפר מזווית אישית שלו כיצד הלימוד מסייע לו רבות בעבודת השליחות.

אחריו עלה לדבר הרב שמואל קופמן שסיים כבר קורס שני במסגרת ‘למען ילמדו’ – רב בביתו של הלכות שבת, ותיאר באזני הנאספים את הנאתו הגדולה בקביעות עיתים ללימוד ההלכה. הוא סיפר לכולם שהוא ממשיך לשנת לימודים שלישית, וקרא לכולם להצטרף לאחד ממסלולי הלימוד.

נציג המסיימים את קורס הכלים ללימוד הגמרא הרב בנימין כהן שיתף כיצד בעבר התייחס אל הגמרא כאל “עולם שחור”, ואילו עתה לאחר סיום קורס הגמרא הוא מרגיש בנוח ללמוד גמרא, בהתמדה ושקידה.

כעת הגיע המעמד לרגעי השיא שלו: חלוקת התעודות ללומדים על ידי הגה”ח הרב אלי’ יוחנן גורארי’, הרבנים הנכבדים, ומנחי הקורסים הרב ברוך אטאל שליח הרבי בבוניי והרב מרדכי אדרעי מו”צ בפאריז.

בסיום האירוע, נשא דברי חיזוק וסיכום הרב שלום אטאל ראש מכון ‘למען ילמדו’ בצרפת, שעורר בדבריו על נחת הרוח הגדולה שנגרמה לרבי מהלומדים בקורסים אלו. הרב אטאל עודד את התלמידים להמשיך ולהתקדם לאחד מעשרה הקורסים הבאים בצרפתית שנפתחים אחרי פסח הבעל”ט, ולכבוד יום הולדתו ה120 של הרבי שכל אחד יקח על עצמו 120 דקות של לימוד תורה בשבוע במסגרת ‘למען ילמדו’. 

כל אחד מהמשתתפים יצא עם הרגשה מרוממת ושמחה של קורת רוח, ו’תלמודו בידו’: כל אחד מהרבנים המוסמכים החדשים קיבל שי יוקרתי – ספר ‘שולחן ערוך’ הלכות איסור והיתר עם פסקי אדמו”ר הזקן, בהוצאת מכללת ‘למען ילמדו’.

ליעוץ אישי, השאר פרטים