fbpx

12 שוחטים חסידיים חדשים בדרך לשוק העבודה

בסיעתא דשמיא המחזור הראשון של קורס שחיטה במכללה להכשרה תורנית למען  ילמדו כבר הגיעו לשלב השחיטה בפועל ממש ונמצאים קרוב לסיום הקורס וקבלת התעודה המוכרת המעניקה להם את האפשרות להתחיל לעבוד כשוחטים מין המניין ולהתפרנס בכבוד

המחזור הבא של קורס שחיטה מתחיל מיד אחרי החגים ונותרו בו מקומות אחרונים

להצטרפות לקורס שחיטה או לאחד ממסלולי ההסמכה – לחץ כאן!  

ליעוץ אישי, השאר פרטים