בסיעתא דשמיא המחזור הראשון של קורס שחיטה במכללה להכשרה תורנית למען  ילמדו כבר הגיעו לשלב השחיטה בפועל ממש ונמצאים קרוב לסיום הקורס וקבלת התעודה המוכרת המעניקה להם את האפשרות להתחיל לעבוד כשוחטים מין המניין ולהתפרנס בכבוד

המחזור הבא של קורס שחיטה מתחיל מיד אחרי החגים ונותרו בו מקומות אחרונים

להצטרפות לקורס שחיטה או לאחד ממסלולי ההסמכה – לחץ כאן!