לאור הביקוש הרב והמחסור בשוחטים יראי שמים מאנ”ש ליובאויטש, השיקו במכללה להכשרה תורנית ”למען ילמדו” קורס חדש להכשרת שוחטים לשחיטת ליובאויטש
בקורס ילמדו את הלכות שחיטת עופות ע”פ תכנית לימוד ייחודית המשלבת פסקי אדה”ז ורבותינו נשיאנו ובליווי תרשימים והמחשות, פרקטיקה והעמדת סכין, ביקור ושחיטה במשחטה.
משך הקורס כשלוש וחצי חודשים בלבד.
 המסיימים בהצלחה יקבלו תעודת שחיטה מרבני חב”ד וכן סיוע בהשמה

להרשמה במחיר השקה לחץ כאן
לפרטים נוספים: 0686770744
לרישום מהיר בווצאפ לחץ כאן