MOZ_C
MOZ_M

הכשרה והסמכה להוראה בהלכות שבת

קבוצת למידה ברמה גבוהה, ללימוד יסודות הפסיקה וההלכה בנושא הלכות שבת, במהלך המסלול יקבלו התלמידים ליווי והדרכה כיצד לפסוק הלכה מתוך הסוגיות, המתאימים ימשיכו לשימוש ויקבלו היתר הוראה.

הלימוד והשימוש המעשי יועברו על ידי הגה”ח הרב ישראל הלפרין שיחי’ דיין ופוסק בכפר חב”ד ומומחה בהלכות שבת והרב שד”ב יהושע ליפש דיין ומו”צ בחיפה

*מחזור תש”פ הינו מחזור אחרון ללימודי שבת במתכונת המקוצרת לבחינה ברבנות

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

באיזה קורס אתה מתעניין?

באיזה קורס אתה מתעניין?

באיזה קורס אתה מתעניין?

ליעוץ אישי, השאר פרטים

Please rotate your device
למען ילמדו
Get our web app. It won't take up space on your phone.
Install
Add למען ילמדו to Home Screen
Close

For an optimized experience on mobile, add למען ילמדו shortcut to your mobile device's home screen

1) Press the share button on your browser's menu bar
2) Press 'Add to Home Screen'.