'לדעת את המעשה'
זו הזכות והחובה שלך!

קורס מעשי מקיף ב'הלכות הצריכות' לאשה

מסלול שיעניק לך כלים, בקיאות וידע הלכתי נרחב
להאיר את חייך האישיים, ביתך וסביבתך באור ההלכה!

קורס שהוא אוצר!

להצטרפות מלאי את הפרטים:

מה כולל המסלול?

הלכות שבת

הלכות כשרות

הלכות יום טוב

הלכות צניעות

דיני תפילה לאשה

דיני ברכות

דיני יחוד

מצוות שונות

נותנים לך את כל הכלים להצליח

הנגשה מעשית ומובנית

עזרי לימוד מתקדמים

מצגות סיכום בהירות

קשר ישיר לרבנים מורי הוראה

חוברות לימוד מלוות

אתר לומדות ייעודי

בואי לקיים את הוראתו של הרבי!

“וכמדובר כמ”פ שענין זה שייך גם לנשים – שהרי “גם הנשים חייבות ללמוד הלכות הצריכות להן לידע אותן”… כפי שרואים במוחש שעיקר החינוך הוא בכוחה והשפעתה של האם, וכדי שתוכל לחנך את בני’ בענינים השייכים אליהם, צריכה תחילה ללמוד ולדעת ענינים אלו…”
(התוועדויות תשמ”ה כרך ד’ סיוון תמוז)

להצטרפות מלאי את הפרטים:

ליעוץ אישי, השאר פרטים