fbpx

כלים ללימוד הגמרא

‘בנינו ערבים בעדינו’ זו לא עוד סיסמה זולה. זו אחריות! אנו מחויבים לחנך את ילדינו בדרך התורה והחסידות, ולסלול להם דרך אשר גם כשיגדלו ‘לא יסורו ממנה’. ובשטח, כשהילד מבקש מאביו לימוד משותף בחברותא – לעיתים האב נרתע מהרעיון, ולא בכדי, מעולם הוא לא הסתדר עם לימוד הגמרא!

‘למען ילמדו’ מציע פתרון לבעיה הנפוצה! קורס מיוחד ללימוד גמרא! צלילה לעומק התקופה, יסוד השפה הארמית, מבנה הדף ושיטות לימוד פשוטות – ייקלו עליכם את הלימוד המשותף עם ילדיכם ואף יעמיקו את הקשר. כעת, לימוד הגמרא עם הבן – לא רק שאינו מרתיע, זו חוויה!

איך זה עובד?

12 מפגשים הכוללים שעתיים של לימוד חוויתי באמצעות מצגות מרהיבות עין וחוברות סיכום אינטראקטיביות – בליווי מלא של מרצים מצוינים מהשורה הראשונה. לימוד הגמרא – מעולם לא היה כל-כך פשוט!

“גם המלמדים שלי לא למדו עמי כללי הלימוד, את כללי התלמוד ראיתי לראשונה בש”ס ווילנא, לאחרי מסכת ברכות, כמה וכמה שנים לאחרי שכבר למדתי בעצמי. וכשעיינתי בהם ראיתי . . כללים כיצד לגשת ללימוד הש”ס, כללים שמן הראוי להקדימם ללימוד הש”ס כדי שהלימוד יהי’ כדבעי. ולדאבוננו, אין מקדישים לכך שימת לב חוברות לימוד מיוחדת בלימוד הישיבות.”

משיחת הרבי מלך המשיח, י”ג תמוז תשי”ב

באיזה קורס אתה מתעניין?

באיזה קורס אתה מתעניין?

באיזה קורס אתה מתעניין?

ליעוץ אישי, השאר פרטים