fbpx

מורה הוראה בטהרה

כל ילד נוסף המגיע לעולם – הוא עולם ומלואו! בידינו, שלוחי הרבי ורבני הקהילות, לדאוג לכך שעוד ילד יבוא לעולם מתוך קדושה וטהרה. ההלכות הרבות, פסקי הדינים וההבדלים הדקים מצריכים ידע רב ושליטה מלאה בחומר!

מכון ‘למען ילמדו’ המתאפיין בשיטת הלימוד הייחודית, עונה על הצורך החשוב ונותן לך את הכלים להיות פוסק בדיני טומאה וטהרה בקהילתך!

איך זה עובד?

42 מפגשים הכוללים שלוש שעות לימוד חוייתי באמצעות עזרים חזותיים על ידי מוצי”ם חבדיי”ם. פסיקה הלכה למעשה יל פי שיטת אדה”ז. בליווי מצגות מרהיבות וחוברות ליווי מתקדמות.

קורס פוע”ה – חב”ד

לקראת שנת תש”פ נתפחה לראשונה ההרשמה לקורס מעשי עם רבני חב”ד ורבני מכון פוע”ה לקבל הכשרה מעשית למתן מענה על שאלות בהלכות אלו, ובפרט בנושא “מראות הדמים”.

ליעוץ אישי, השאר פרטים