למען ילמדו: חגיגת ציון 7 שנים “מעצמה עולמית של תורה!”

גלריה מרשימה של רבנים ומורי הוראה, ראשי ישיבות ומגידי שיעורים פיארו את הבמה בחגיגת סיכום שבע שנים להקמת המכללה התורנית ‘למען ילמדו’ * לצד שולחנות ערוכים לסעודת מצוה, היסבו המוסמכים ובני משפחותיהם, אורחים וידידים, שבאו לשמוח בשמחתה של תורה * אורח הכבוד – הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו שליט”א, נאם במרכז האירוע והמחיש את העוצמה הגלומה ב’למען ילמדו’: “אבא מביא את התורה הביתה”!

צילום: מענדי קורנט

באוירת-חג וברוב רושם התכנסו המשתתפים לאולם המפואר, והסבו לסעודת מצוה חגיגית סביב שולחנות ערוכים. את חג ההסמכה של ‘למען ילמדו’ ששולב באירוע חגיגי לציון 7 שנים לייסוד מכללת ‘למען ילמדו’ – כיבדו בנוכחותם שורה מכובדת של רבני ערים, רבני קהילות ותלמידי חכמים, שבאו לשמוח עם המוסמכים החדשים שסיימו את מסלולי הלימוד ב’למען ילמדו’. 

את המעמד החגיגי פתח והנחה בסגנונו הייחודי הרב דב הלפרין, משגיח בישיבת תות”ל אלעד, שהזמין לפתיחת האירוע את הגאון החסיד הרב אלי’ יוחנן גורארי’ שליט”א, רב העיר חולון, שבמשך השנים מאז הקמת ‘למען ילמדו’ עומד בראש ועד רבני ההסמכה. בדבריו הנרגשים העלה הרב גורארי’ על נס את מעלת לימוד ההלכה וקבלת תעודת ה’סמיכה’ על ידי בעלי בתים, ומסלולי הלימוד המיוחדים לשלוחים בפרט בנושא חופה וקידושין. 

הס הושלך בקהל כאשר רב העיר בני ברק, הגאון החסיד הרב יצחק אייזיק לנדא שליט”א נשא את המשא המרכזי הסביר את המעלה שיש בשיטת ‘למען ילמדו’, במסגרתה על הלומד לשלם מממונו עבור לימוד ההלכה. “כאשר אדם משלם על משהו – התשלום יוצר אצלו מחוייבות, קשר מיוחד, הוא לוקח זאת ברצינות. כך לימוד התורה נעשה ממשהו ארעי ולא מחייב – ללימוד משמעותי שמשנה את היהודי ואת ביתו וסביבתו”.

בינות לדברי הרבנים מוקרנים על מרקעי ענק מראות מולטימדיה המסכמים את פעילות ‘למען ילמדו’ במהלך שבע השנים האחרונות, ובעיקר מוצגת ההתרחבות וההשפעה הגדולה של ‘למען ילמדו’ ברחבי תבל, במגוון שפות למגוון קהלים.

למשא מיוחד מוזמן המרצה המפורסם הרב שניאור אשכנזי שליט”א, שבמתק שפתיו ורוחב לשונו מעיר ומעורר את הקהל בחשיבות לימוד התורה ופעולתה על ה’טף’ בבית, בהקשר הישיר של שנת הקהל. הרב אשכנזי מספר על נס שקרה עם מכר שלו על ידי קביעות בנפש ללימוד התורה, ומבאר את מעלת לימוד התורה על נפש האדם על פי ביאור נפלא מהרבי בסיפור חז”ל.

בינות לדברים שנושאים הרבנים הנכבדים, מנעימים בשירה וזמרה החזן ישראל נחמן, הזמר החסידי מיכאל אזולאי והנגן החסידי לוי אוטינסקי. החזן ישראל נחמן מנעים בקולו בשירת “שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה” לרגל צאתו לאור של הספר “טור ושולחן ערוך – חופה וקידושין” בהוצאת מפעל השו”ע שע”י מכון ”למען ילמדו, בשעה טובה ומוצלחת. הספר מוענק לרבנים החשובים שכיבדו בנוכחותם את המעמד החגיגי.

אורח הכבוד, הרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד לאו שליט”א, תמצת את גודל חשיבות המעמד בכמה מילים במסגרת משאו. וכה אמר: “מכון למען ילמדו עשה מהפיכה: שבע שנים, אלפי מוסמכים, יהודים שזוכים שסדר היום שלהם הוא דרך בית המדרש. יהודים שזוכים, שיש מחוייבות קבועה, שזו לא רק אמירה אלא זו מציאות!”.

מעמד ההסמכה התקיים עם פתיחת שנת ‘הקהל’, והרב לאו הפנה זרקור לתוצאה החינוכית המופלאה, שהיא חלק בלתי נפרד ממצות ‘הקהל’: “האבות שמקיימים את ה”למען ילמדו” – גם ילדים קטנים מרגישים בדבר הזה, הבית כולו יודע שאבא הלך לשיעור תורה.

כשם שבמעמד ‘הקהל’ בבית המקדש, בו התינוק הקטן שלא מבין הרבה ראה את ההתרגשות של אבא, את השמחה של אמא – כך גם היום: הילד מרגיש ויודע שיש את המחוייבות של אבא שלומד עכשיו, וזה חודר לו לעצמות והופך לחלק מהאישיות שלו, ובדרך הזאת הוא הופך להיות לאיש שכל מהותו סביב בית השם”.

בסיום דברי הרב לאו, מנכ”ל למען ילמדו הרב זוהר יהושוע יחד עם הרב אמיר אליישר מתומכי המכון, והרב ישראל מעל יו”ר מכללת ‘למען ילמדו’ העניקו את הספר החדש על הלכות חופה וקידושין לרב הראשי שליט”א.

הגאון החסיד הרב משה הבלין, רב העיר קרית גת, שמשמש בעצמו גם כן כחבר ועד ההסמכה של ‘למען ילמדו’, כובד לשאת דברים. בין דבריו הקדיש מילים חמות ל’למען ילמדו’ אשר בזכותם גם שלוחים שעסוקים – יכולים ללמוד דבר הוי’ זו הלכה.

“החגיגה היא היום בז’ חשון, אחרי חודש אלול וחודש תשרי, כשיוצאים לשגרת השנה החדשה, לעולם” אמר הרב הבלין, “ודווקא בימים כאלו כאשר מתעסקים בענייני העולם, ויהודים לוקחים על עצמם זמן ומשקיעים כוחות ללמוד תורה – בוודאי שזה יזרז ויחיש את הגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, שנראה את מלך המשיח בעיני בשר שלנו בשנת ‘הקהל’ זו, אמן ואמן”.

המרא דאתרא, הגאון הרב מאיר אשכנזי שליט”א, סיפר על מסעו של ר’ איצ’ע דער מתמיד בגיל קטן ללימוד התורה, וציטט באזני הנאספים את דברי ר’ איצ’ע במכתב לאחד מתלמידי התמימים: “חז”ל אומרים אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש. למה לבית המדרש, היה צריך לומר קח אותו ללמוד תורה!? התשובה היא: ברור שהמאור שבתורה מחזירה למוטב, אבל ההשפעה של התורה קיימת גם אחרי שמסיימים את הלימוד. משכהו לבית המדרש – כי בבית המדרש יש אוירה אחרת. גם הדברים בטלים של בית המדרש אחרי שמסיימים ללמוד, גם הם אחרים”.

הרב אשכנזי סיכם: “כאשר אבא מסיים שיעור תורה, הוא חוזר עם דברים אחרים, עם מאוויים אחרים. הוא מכניס לבית אווירה של לימוד והכל משתנה”. 

לקראת סיום הערב נשא דברים הגאון החסיד הרב יוסף יצחק וילשאנסקי, ראש ישיבות חח”ל צפת, ובקולו הנרגש העביר לקהל את התרשמותו האישית ממעמד חג ההסמכה, לקראת הגאולה האמיתית והשלימה, כאשר יקויים הייעוד “ומלאה הארץ דעה את ה’ כמים לים מכסים”.

בסיום האירוע נעמדים כל התלמידים המוסמכים לגולת הכותרת של המעמד החגיגי: קבלת תעודת ההסמכה. שורת הרבנים יושבים בראש, ובשורות מסודרות עומדים עשרות עשרות מוסמכים חדשים, לקבלת התעודה עליה עמלו ויגעו רבות בשנה האחרונה.

על הפקת ותכנון האירוע המרשים עמלה חברת צבעים הפקות בראשות מני לרר וישראל נאבול.

להצטרפות למסלולי הלימוד של למען ילמדו לחץ כאן: https://lemaanyilmedo.org/courses/?of=יומא

כיבדו בנוכחותם גדולי הרבנים והפוסקים ובראשם

הרה”ג דוד לאו הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הרבני הגדול

הרה”ג חיים יצחק אייזיק לנדא רב אב”ד בני ברק

הרה”ג יצחק לוי רב העיר נשר וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל

הרה”ג אליהו יוחנן גוראריה שליט”א רב העיר חולון

הרה”ג משה הבלין רב העיר קרית גת 

הרה”ג חיים שלמה דיסקין רב העיר קרית אתא

הרה”ג ציון כהן רב העיר אור יהודה

הרה”ג שמעון מאיר ביטון רב העיר לוד

הרה”ג מאיר אשכנזי מד”א כפ”ח

הרה”ג אהרון שפירא רבה של פרדס כץ

הרה”ג יוסף יצחק ווילישאנסקי ראש ישיבות חח”ל צפת

הרה”ג שנ”ז ירוסלבסקי רב קהילת חב”ד אלעד

הרה”ג דב טברדוביץ’ דיין ומו”צ בכפ”ח

הרה”ג יקותיאל פרקש פוסק ומחבר ספרי הלכה 

הרב פנחס אלטהויז מנהל רב שכונה וראש מחלקת נישואין חולון

הרב חיים יוסף גינזבורג ראש ישיבת חב”ד רמת אביב

הרב שניאור אשכנזי רב בית הכנסת המרכזי ראשל”צ

הרב שד”ב יהושע ליפש דיין ומו”צ בחיפה 

הרב שמעיה העכט רב קהילת זכרון ברוך יפו 

ליעוץ אישי, השאר פרטים